Farklı Artemia spp. Yoğunluklarında Ultraviyole Işınları Kullanımının Bakteri Yükü Üzerine Etkisi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Fakültesi tarafından 2007 yılında yayınlanan “Farklı Artemia spp. Yoğunluklarında Ultraviyole Işınları Kullanımının Bakteri Yükü Üzerine Etkisi” konulu makale için olası ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimizin birikim ve imkanlarını araştırma süresi boyunca değerli üniversitemizle paylaştık. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün 2008 yılında yayınladığı ilgli araştıma makalesine ulaşabilirsiniz:

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007
E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007
Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 103–108

© Ege University Press
ISSN 1300 – 1590
http://jfas.ege.edu.tr/

Araştırma Notu / Research Note

Farklı Artemia spp. Yoğunluklarında Ultraviyole Işınları Kullanımının Bakteri Yükü Üzerine Etkisi

*Fatih Başaran¹, Özlem Ilgaz², Ezgi Dikmen¹
¹ Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 35440, İskele, Urla, İzmir, Türkiye
² AKVA-TEK Su Ürünleri Üretim İşletmesi, Zeytindağ, Bergama, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, ticari balık üretiminde kullanılan farklı Artemia (Artemia spp.) yoğunluklarında (yaklaşık 260 – 4500 adet.ml-1) ve farklı su akış debilerinde (0.63- 1.01 – 1.55 – 1.98 lt.dak-1), U.V. ışımasının ölüm oranlarına ve bakteri yükündeki azalma oranlarına etkileri tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik inceleme, toplam bakteri TSA agar, Vibrio spp. TCBS agar besiyerlerine yapılan ekimlerle değerlendirilmiştir. Artemia’ların yaşama yüzdeleri, U.V. dezenfeksiyonu öncesi ve sonrasında ışık mikroskobu altında hesaplanmıştır. Araştırma süresince Artemia yoğunlukları 260±26 adet/ml ile 4500±412 adet/ml arasında tespit edilmiştir. Ortalama total bakteri yükü, TCBS agarda %56.6±5.4 ile %84.3±3.5 oranında ve TSA agarda %66.3±9.8 ile %77.9±3.8 arasında elimine edilmiştir. Ortalama Artemia ölüm oranları %4.4±1.8 ile %9.97±6.61 arasında tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Artemia, yoğun stok, U.V., akış oranı, bakteriyel yük.

 

Materyal ve Yöntem
Bu araştırma, Zeytindağ- Bergama’da bulunan Akvatek Su Ürünleri yavru balık üretim işletmesinde, 2006 yılı üretim döneminde gerçekleştirilmiştir.

 

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: