KAMERA AYDINLATMA METNİ

 AKVATEK SU ÜRÜNLERİ TUR. SAN. TİC. A.Ş.

 İÇERİSİNDE YER ALAN KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akvatek Su Ürünleri Tur. San. Tic. A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşyerimizde kapalı devre kamera sistemi dahilinde giriş kapıları, bina dış cephesi,  bulunduğu alanlarda kayıt halinde kamera bulunmaktadır. Kayıt işlemi idari işler birimi tarafından denetlenmektedir. Kameraların bulunduğu yerlerde herkesin görebileceği şekilde, kamera işaretleri bulunmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amaçları dâhilinde ve ayrıca işyeri güvenliğini sağlamak için işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmaktadır.

Söz konusu haklarınıza ilişkin talepleriniz, http://www.akvatek.com.tr/ internet adresinde yer alan Akvatek Su Ürünleri Tur. San. Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.