LABORATUVAR

2017 yılında, larva üretiminden porsiyonluk balık üretimine kadar yüksek kalitede ürün üretebilmek ve her geçen gün gelişen bir model oluşturabilmek adına yapılan AR-GE çalışmalarımızın en önemli aşaması olan laboratuvarımız; Yem Fabrikası, Kuluçkahane ve Kafes birimlerine hizmet vermektedir.

Kuluçkahane ve Kafes birimlerimiz için ürettiğimiz yemlerin besin içeriği ve bu yemleri oluşturan hammaddelerin kalite kontrol analizleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Yüksek kaliteli yem üretimi için yaptığımız analizlerden bazıları; Ham Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Ham Selüloz, Rutubet, Yağ Asitleri Profili, Pepsin Sindirilebilirliği, Serbest Yağ Asitliği, Peroksit, Nişasta, Fiziksel ve Mikrobiyolojik analizlerdir.

Kuluçkahane kapsamında bulunan Larva üretiminin üstün kaliteye ulaşması için, üretim sürecinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin analizleri de laboratuvarımızda gerçekleşmektedir. Larva üretiminde kullanılan; canlı yemlerden Alg, Rotifer ve Artemia’nın besin içerikleri ve anaç balıklarımızdan aldığımız yumurtanın kalitesi takip edilmektedir.

Daha iyi ve kaliteli ürün elde edebilmek için neler yapılabileceği değerlendirilip yeni AR-GE çalışmaları planlanmaktadır.  Yeni ve farklı ürünlerin değerlendirmesini, bu çalışmalar ışığında karşılaştırmalı olarak yaparak, elde ettiğimiz sonuçlara göre daima daha yüksek kaliteye ulaşmayı amaçlamaktayız.

Kafes Sistemlerinde yaptığımız Ar-ge çalışmaları sonunda, balık etinden analizler yapılarak sonuçlar değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar ile son tüketicinin bir adet balık yediğinde hangi oranlarda Omega 3, EPA, DHA ve Protein alabileceğini gözlemlemiş oluyoruz.