Atıksularda Mikroalg Üretimi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Fakültesi tarafından yürütülen ATIKSULARDA MİKROALG ÜRETİMİ yüksek lisans araştırma projesinde olası ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimizin birikim ve imkanlarını araştırma süresi boyunca değerli üniversitemizle paylaştık. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

 

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün  2014 yılında tamamladığı “ATIKSULARDA MİKROALG ÜRETİMİ” konulu yüksek lisans araştıma projesine ulaşabilirsiniz:

 

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJE KESİN RAPORU
EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC
RESEARCH PROJECT REPORT

PROJE NO: 10-SÜF-019
(Yüksek Lisans)

ATIKSULARDA MİKROALG ÜRETİMİ

 

PROJE YÖNETİCİSİ
Doç. Dr. Yaşar DURMAZ

ARAŞTIRMACI
Prof.Dr. Şevket GÖKPINAR
Z. Vezan KARABULUT
Gamze Aydoğan

 

Su Ürünleri Fakültesi Yetiştircilik Bölümü
Faculty of Fisheries
Department of Aquaculture

Bornova-İZMİR
2014

ÖNSÖZ

Ülkemizde toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar m3’dür. Ülkemizin, bir yılda kişi başına düşen yaklaşık 1566 m3 lük kullanılabilir tatlı su miktarı dikkate alındığında, su zengini bir ülke olmadığımız ortadadır. Su kaynaklarımızı akıllıca, israf etmeden kullanmak mecburiyetindeyiz.

Evler, endüstriler ve hayvan bakıcılığından gelen sıvı atıkların çoğu fotosentetik mikroalgler için uygun bir ortam sağlar. Mikroalgler bu tip uygun ortamlara maruz bırakıldığında aşırı hızla ürer ve solar enerjiyi selüler materyal ve ısıya dönüştürür. Isı birkaç yoldan atık gideriminde yararlıdır: hem aerobik hem de anaerobik mikrobiyal atıkların sırasıyla oksidasyon ve indirgenmesini destekler ve atıklarda mevcut olabilen patolojik organizmaların ölümünü hızlandırır. Fotosentetik okijenin salınımı aerobik mikrobiyolojik atık oksidasyonunu sağlar; ve fotosentez sırasında CO2’in alınımı, atığın pH’ını bazı patojenik bakteri ve virüsler için ölümcül bir noktaya arttırır.

Algler, gündüz periyodunda atmosferdeki karbondioksidi büyük bir jeneratör gibi emmekte ve insan ile diğer canlıların yaşamı için hayati öneme sahip olan oksijeni üretmektedirler. Alglerden elde edilen biyomasın yanı sıra hücresel olarak bünyelerinde biriktirdikleri kıymetli metabolitlerin yüksek ticari değere sahip olmasının yanısıra bazı türlerin çevre ile ilgili uygulamalarda özelliklede atık suların arıtılmasında kullanılabilmesi mikroalglere mevcut ilgiyi daha da arttırmakta ve biyoteknolojide yoğun araştırmaların yapıldığı bir alan haline getirmektedir.

Bu proje kapsamında türlerin sağlanmasında, kültür çalışmalarında gerekli malzeme desteklerinde bulunan AKVATEK SU ÜRÜNLERI TURIZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ kuruluşuna teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Yaşar DURMAZ

 

ÖZ

Bu proje kapsamında, atıksu tesisinden ve su ürünleri kuluçkanesinin atık sularından alınan örneklerde Spirulinaplatensis, Nannochloropsisoculata, , Tetraselmissuecica’ ve T. chuii, Porphrydiumcruentum’un kültürünün yapılabilirliğini test etmek ve kültürü yapılan sularda kimyasal arıtımının olabilirliğini araştırılması amaçlanmıştır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Tesisi plankton kültürü laboratuarında; kültürüleri yapıldı. İzmir İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü laboratuarlarında analizler yapılmıştır. Plankton kültürü laboratuarında Çiğli İleri Biyolojik AtıksuArıtma Tesisi (ham atıksu), Su Ürünleri Kuluçkanesi (üretim sonu atıksu), Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (ön çökeltim sonu) atıksularında 5 alg türünün kültürleri yapılmıştır. Böylelikle atıksularda alg türlerinin gelişebildiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Spirulinaplatensis’in atık su da hücre sayılarında artış olduğu gözlenildi. Amonyak azotu değerinin 0,536 mg.l-1 den 0,0 mg.l-1, fosfat fosforun 1.89mg.l-1’den 0,462 mg.l-1’e, ve toplam fosforun 82,9mg.l-1’den 0,511mg.l-1’e düştüğü tespit edilmiştir. BOİ ve KOİ değerlerinin ise sırasıyla 110 mg.l-1 dan 2,8 mg.l-1ve 332 mg.l-1 den 120 mg.l-1 düşmüştür. Ham atık suda Spirulinaplatensis kültürü yapılarak biyomas elde edilmiş ve ayrıca kimyasal olarak iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mikroalg, atıksu, arıtma, Spirulina

 

Proje Çalışmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz: