Kuluçkahane

Kapalı Devre Sistem

Kapalı devre sistem; kara tesislerinde, içinde bulundurduğu deniz suyunu filtreleyerek kullanan ve denizden belli bir miktar su takviyesi alan, üretim için uygun su şartlarının sabit tutulduğu, balık yetiştirmede kullanılan bir sistemdir. Toplam su hacminin sadece %3’lük kısmını denizden aldığımız taze su ile kalan %97’lik kısmını sistem içinde döndürdüğümüz bu sistem sayesinde, balığın doğadaki şartlarını sağlayarak yüksek kalitede balıklar üretmekteyiz. Kuluçkahane ortamındaki yetiştiricilik metodumuz, denize indirdiğimiz balıkların adaptasyon kabiliyetini yüksek tutmakla beraber sağlık açısından da dayanıklı balıklar elde etmemizi sağlamaktadır.

Canlı Yem Üretimi

Larval aşamadan itibaren Rotifer üretimiyle ve Artemia sistemiyle balıkların zooplankton ile doğal ortamlarında olduğu şekilde hayvansal besin ihtiyacını, alg üretimi ile de bitkisel besin ihtiyacını karşılamaktayız.

Avrupa’nın en büyüğü olan kapalı devre alg üretim ünitemizde omega 3 (EPA-DHA), omega 6 yağ asitlerinin temel kaynağı olan çeşitli türde alg kültürleri ile rotiferlerin besin ihtiyacını sağlayıp, içeriğini zenginleştirmekteyiz. Bu besin aşamasında en az 4 farklı alg türü kullanarak, besin öğelerinin yüksek oranda canlıya geçmesini sağlamaktayız.

Tüm bu canlı yem ünitesiyle besin zincirini en alt halkadan oluşturmaya başlayıp yüksek kalitede sonuçlar elde etmekteyiz.

Anaç Balıklar

Uzun yıllar süregelen üretim modelimiz içerisinde elde edilen yüksek kaliteli balıkların sürekliliği ve yavru elde etme kabiliyetimizin artarak ilerlemesi için üretimlerimiz sonucu elde ettiğimiz balıklardan kendi anaç stoklarımızı oluşturmaktayız.

Anaçlardan elde edilen yumurta veriminin yüksek olması ve bu yumurta sonucunda daha yüksek kaliteye sahip yavrular elde edebilmek için devam eden Ar-Ge çalışmalarımız bulunmaktadır.