Bazı Deniz Mikroalglerinin Kültüründe Işık ve Tuzluluk Etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Fakültesi tarafından yürütülen bir başka doktora tezi araştırma projesinde olası ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimizin birikim ve imkanlarını araştırma süresi boyunca değerli üniversitemizle paylaştık. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

 

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün  2014 yılında tamamladığı “BAZI DENİZ MİKROALGLERİNİN (Nannochloropsis oculata, Tetraselmis chuii, Chlorella sp. ve Dunaliella salina) KÜLTÜRÜNDE IŞIK VE TUZLULUK KONSANTRASYONUNUN BÜYÜME VE BİYOKİMYASAL YAPISINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI” konulu doktora tezine ulaşabilirsiniz:

 

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DOKTORA TEZİ)

 

BAZI DENİZ MİKROALGLERİNİN (Nannochloropsis
oculata, Tetraselmis chuii, Chlorella sp. ve Dunaliella
salina) KÜLTÜRÜNDE IŞIK VE TUZLULUK
KONSANTRASYONUNUN BÜYÜME VE
BİYOKİMYASAL YAPISINA ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI

 

Pınar PİRİNÇ

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Yaşar DURMAZ

Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı

Bilim Dalı Kodu : 504.04.01
Sunuş Tarihi : 01.09.2014

Bornova-İZMİR
2014

 

ÖZET

BAZI DENİZ MİKROALGLERİNİN (Nannochloropsis oculata,
Tetraselmis chuii, Chlorella sp. ve Dunaliella salina) KÜLTÜRÜNDE
IŞIK VE TUZLULUK KONSANTRASYONUNUN BÜYÜME VE
BİYOKİMYASAL YAPISINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PİRİNÇ, Pınar
Doktora Tezi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Yaşar DURMAZ
Eylül 2014, 88 sayfa

Bu çalışmada, Nannochloropsis oculata, Tetraselmis chuii, Dunaliella salina ve denizel Chlorella sp., mikroalg türlerinin farklı ışık kaynakları (floresan lamba, sarı led, beyaz led, kırmızı-mavi led ışık sistemleri ve ekonomik ampul) ve farklı tuzluluklardaki büyümesi üzerine etkilerinin tespit edilmesi, yetiştiriciliğe en uygun tuzluluk derişimi ve ışık kaynağının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Erlenlerde çoğaltılan kültürler F/2 besin ortamı ile zenginleştirilmiş, pH 8, kültür sıcaklığı 22±2ºC olacak şekilde ayarlanmış ve çalışma üç tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Denemeler sonucunda, farklı ışık kaynaklarında en yüksek hücre sayısı, Nannochloropsis oculata’da ekonomik ampul ve floresan, Tetraselmis chuii’de floresan ve sarı led, Dunaliella salina’da, ekonomik ampul, denizel Chlorella sp.’de ekonomik ampul ve floresan lamba kullanılan sistemlerde elde edilmiştir. Farklı tuzluluk derişiminde en yüksek hücre sayısı, Nannochloropsis oculata için ‰20 ile ‰30 arasındaki tuzluluk derişimi, Tetraselmis chuii için, ‰30 ve ‰40 tuzluluk derişimi, Dunaliella salina için, ‰40 tuzluluk derişimine sahip kültürlerde elde edilmiştir. Yapılan denemeler sonucunda, fotobiyoreaktör tasarımlarında ışık kaynağı olarak led sistemlerden yararlanmanın maliyeti floresanlı sistemlere nazaran yaklaşık %50 azalttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nannochloropsis oculata, Tetraselmis chuii, Dunaliella salina, denizel Chlorella sp., tuzluluk, ışık, biyomas, beta karoten.

TEŞEKKÜR
Çalışma konumun belirlenmesi ve hazırlanması esnasında beni yönlendiren ve çalışmamı takip eden, araştırma sürecim boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan danışmanım, Sayın Doç. Dr. Yaşar DURMAZ’a, tez çalışmam sürecince bana her konuda destek olan Sayın Öğretim Görevlisi Hülya SAYGI’ya, teşekkürlerimi sunarım. Bu tez kapsamında türlerin sağlanmasında, kültür çalışmalarında gerekli malzeme desteklerinde bulunan AKVATEK SU ÜRÜNLERI TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ kuruluşuna teşekkür ederim.

Doktora Tezinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: