Akuakültürde Kullanılan Bazı Mikroalg Türlerinde Pigment Üretiminin Optimizasyonu ve Analiz Yöntemleri

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına verdiğimiz önemin göstergelerinden birisi de üniversiteler ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalardır. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

 

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün  2013 yılında tamamladığı “AKUAKÜLTÜRDE KULLANILAN BAZI MİKROALG TÜRLERİNDE PİGMENT ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU VE ANALİZ YÖNTEMLERİ” konulu yüksek lisans araştırma projesinin tam metnini görebilirsiniz:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJE KESİN RAPORU
EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC
RESEARCH PROJECT REPORT

PROJE NO: 09-SÜF-022
(Yüksek Lisans)
AKUAKÜLTÜRDE KULLANILAN BAZI
MİKROALG TÜRLERİNDE PİGMENT
ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU VE
ANALİZ YÖNTEMLERİ

PROJE YÖNETİCİSİ
Doç. Dr. Yaşar DURMAZ
ARAŞTIRMACI
Prof.Dr. Şevket GÖKPINAR
Araş. Gör . A. Çağlar ORUÇ
Gaye Ünal

 

Su Ürünleri Fakültesi Yetiştircilik Bölümü
Faculty of Fisheries
Department of Aquaculture
Bornova-İZMİR
2013

ÖNSÖZ

Mikroalglerin gıda zincirindeki önemi anlaşıldıktan sonra, çeşitli türleri akuakültürde kullanılmaya başlanmıştır. Ekonomik değere sahip denizel türlerin yetiştirilmesinde canlı yem kaynağı olarak yararlanılır. Denizel üretim endüstrisinde mikroalgler çift kabukluların tüm evrelerinde, bazı kabukluların larval evrelerinde ve bazı balık türlerinin ilk büyüme evrelerinde doğrudan kullanılır. Ayrıca algler, balık ve kopepodların juvenil evrelerinde besin olarak kullanılan zooplanktonun üretiminde kullanılmaktadır.

Mikroalglerin büyük ölçekli yığın kültürlerinden elde edilen algal biyomas ile bundan çıkarılan proteinler, lipitler, nişasta, gliserol, doğal pigmentler ve biyopolimerler gibi metabolitlere olan ticari ilgi giderek artmaktadır. Birçok bilim adamı, mikroalgleri, zengin bir PUFA (Polyunsaturated fatty acid) kaynağı, vitamini E, pigmentler ve diğer nutrientler (steroller, protein ve amino asit vs) kaynağı olduğunu rapor etmişlerdir.

Kültür balığı üretiminde mikroalg üretimi önemli bir maliyet girdisi oluşturur. Bu nedenle mikroalg üretim maliyetlerinin düşürülmesi çok çalışılan bir konudur. Bu proje kapsamında akuakültür en çok canlı yem olarak kullanılan Nannochlorpsis oculata, Isochrysis galbana ve Tetraselmis suecica türlerinin için optimum kültür yoğunluğunun tespit edildiği, optimum ışık yolu belirlenmiştir. Böylelikle balık çiftliklerinde bol miktarda kültürü yapılarak canlı yem olarak kullanılan bu türlerin kültür şartlarının pigment oranlarına bağlı olarak optimize edilmesi sağlanarak çiftlikler için daha kaliteli biyomas elde edilmiş olunacaktır. Çünkü hücrelerin ışığı etkin kullanamaması mikroalg üretiminde maliyeti etkileyen en önemli parametredir.

Bu proje kapsamında türlerin sağlanmasında, kültür çalışmalarında gerekli malzeme desteklerinde bulunan AKVATEK SU ÜRÜNLERI TURIZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ kuruluşuna teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Yaşar DURMAZ

Proje Çalışmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz: