SOSYAL MEDYA AYDINLATMA METNİ

AKVATEK SU ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ  TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

-SOSYAL MEDYA-

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Akvatek Su Ürünleri Turizm Sanayi  Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

Aşağıda Şirket tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Çalışan Adayı/Çalışanın;

Şirket faaliyetleri kapsamında çalışanlarla ilgili olarak Şirket tarafından çekilecek fotoğraflar, videolar ve kapalı devre kamera kayıtları. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

  • İlgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Pazarlama faaliyetleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi,
  • Şirket işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimizin en uygun şekilde sunulmasının sağlanması, 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, yalnızca Şirket’in faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere Şirket Web Sitesi, Şirket’in Instagram, Facebook gibi sosyal medya paylaşım platformları, Şirket Whatsapp grupları, sosyal medya kuruluş ve ajansları, basın yayın kuruluşları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları yanında televizyon, dergi, gazete gibi basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna aktarılmasına paylaşılabilecektir.

Bu aktarım amaçları şunlardır;

  • Şirket’in tanıtımının yapılması ve ilgili reklam süreçlerinin yönetilmesi,
  • Pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaati için zorunlu olması, mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmesi hukuki sebepleri ile fotoğraf ve video çekimi ve kapalı devre kamera kaydı yöntemi ile otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akvatek Su Ürünleri Turizm Sanayi  Ticaret Anonim Şirketi ’nin  kemalpaşa Cd.1717 sokak no:147/102 Karşıyaka – İzmir   adresine yazılı olarak veya info@akvatek.com.tr  olan e posta adresine yazılı olarak e-mail yolu ile iletebilirsiniz.