Pagrus pagrus Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Fakültesi tarafından 2008 yılında yayınlanan “Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi” konulu makale için olası ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimizin birikim ve imkanlarını araştırma süresi boyunca değerli üniversitemizle paylaştık. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün 2008 yılında yayınladığı “Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi” konulu araştıma makalesine ulaşabilirsiniz:

 

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008
E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008
Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (2): 159–163

© Ege University Press
ISSN 1300 – 1590
http://jfas.ege.edu.tr/

Araştırma Notu / Short Note
Pagrus pagrus (L., 1758) Yumurtalarının Gluteraldehit ile Dezenfeksiyonu ve Embriyolojik Gelişimi
Erkan Can
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, yoğun balık üretimi yapılan kuluçkahanelerde, yumurta ile larval üretime taşınan patojen mikroorganizmalarla mücadele olanakları araştırılarak, dezenfektan olarak kullanılan gluteraldehit (%25’lik, Merck) maddesinin fangri (Pagrus pagrus L., 1758) yumurtalarının embriyolojik gelişimine, açılım miktarına ve bakteri yüküne etkisi incelenmiştir. Yumurtalar 200 ppm glutaraldehit ile 2, 4, 8 ve 16 dak. banyo yoluyla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Her denemede 3’er paralel olacak şekilde 1 lt’lik inkübatörlerde günlük olarak yaşama oranları tespit edilmiş, embriyolojik gelişimleri incelenmiş ve yine Petrifilm Flora Total (3M Sante, Fransa) besiyerine 3’er paralelde mikrobiyolojik ekimleri yapılarak bakteri yükleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda 3’er paralelde kontrol grubu (dezenfeksiyonsuz) oluşturularak karşılaştırmalar yapılmıştır. Kontrol gruplarına da deneme gruplarına yapılan tüm işlemler (dezenfeksiyon dışındaki) uygulanarak şartların aynı olması sağlanmıştır. Bu çalışmada en uygun konsantrasyon ve süre (K*S) uygulaması olarak; gluteraldehit ile dezenfeksiyon sonucu 18ºC’de fangri yumurtası için 1600 değeri bulunmuştur. 1600 K*S değerinde tüm gruplarda bakteri gelişimi engellenmiştir. 3200 K*S değerlerinde açılım oranının düştüğü ve süresinin uzadığı bulunmuştur. K*S=1600 değerinden sonra blastomerli safhalarda bozukluklar görülmüştür. Konsantrasyon ve süre değerlerinin sıcaklığa ve türe özgü olarak değişebileceği göz önünde bulundurulursa; tür bazında ve türe özgü sıcaklıklarda denemelerinin yapılarak dezenfeksiyon prosedürlerinin belirlenmesi akuakültür çalışmaları için büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gluteraldehit, Pagrus pagrus yumurtaları, dezenfeksiyon, embriyolojik gelişim, yaşama oranı.

Materyal ve Yöntem

Materyali oluşturan fangri yumurtaları Akvatek Su Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.’den temin edilmiştir (Açık sistem, doğal fotoperiyot). Yumurta dezenfeksiyonu bütün denemelerde 2–4 blastomerli safhalarda yapılmıştır.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: