Levrek Larvalarında Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi

Kültür Koşullarında Levrek Larvalarında Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Fakültesi tarafından 2008 yılında yayınlanan “Kültür Koşullarında Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Larvalarında Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi” konulu makale için olası ihtiyaçlar doğrultusunda şirketimizin birikim ve imkanlarını araştırma süresi boyunca değerli üniversitemizle paylaştık. Üniversitelerin ilgili fakültelerinden gelen destek taleplerine karşı şirketimiz her zaman açık olmuş ve olmaya devam edecektir. Ulusal ve global anlamda sektörümüzün bu şekilde ilerleyip dünya popülasyonunun artan besin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek seviyelere ulaşacağının farkındalığı ile bilimsel metodların gelişmesine ve araştırmaların yürütülmesine katkıda bulunabilmekten ve sahip olduğumuz birikimleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Aşağıda, firmamızın sahip olduğu imkanlar ile destek sunduğumuz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü’nün 2008 yılında yayınladığı ilgli araştıma makalesine ulaşabilirsiniz:

 

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008
E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008
Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (2): 111–115

© Ege University Press
ISSN 1300 – 1590
http://jfas.ege.edu.tr/

Kültür Koşullarında Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Larvalarında Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi*

*Deniz Çoban, Cüneyt Suzer, H. Okan Kamacı, Nurcan Ertan, Şahin Saka, Kürşat Fırat
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye

ÖZET

Levrek larvalarında 0-42. günler arasında yoğun yetiştiricilik koşulları altında ağız boşluğunda çeneye ait elementlerin kıkırdak ve kemik gelişimleri incelenmiştir. Örnekler çalışma boyunca üç günde bir olacak şekilde elde edilmiş ve çalışma canlı yeminkesilmesi ile sonlanmıştır. Elde edilen örnekler formalinde sabitlendikten sonra alcian mavisi ve alizarin kırmızısı ile boyandı. Yumurtadan çıkan larvada ağza ait bir osteolojik oluşum tespit edilmemiştir. İlk oluşan element 3,8 mm total boyda (TB) Meckel’s kıkırdağıdır. Bu oluşumu 4,6 mm TB’da trabecular bar, palato-quadrate ve hyosymplectic takip eder. 5,4 mm TB’da basibranchial, hyoid bar, maksillary ve branchial sepet oral boşluğun altında meydana gelmiştir. 7,9 mm TB’da dişe ait yapıların ilk işareti olan premaksillary oluşumu gözlenmiştir. 11,4 mm TB’da premaksillary ve dentary kıkırdak yapıda olup henüz kemikleşme başlamamış olup her ikisinde de bir sıra diş tespit edilmiştir. 15,8 mm TB’da premaksillary ve dentarynin uç bölgelerinde kemikleşme başlamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar diğer teleostlar ile karşılaştırılmış ve benzer bulgulara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Levrek, Dicentrarchus labrax, Ağız Gelişimi, Osteoloji, Larva.

Teşekkür
Tüm çalışma boyunca tüm teknik imkânları sınırsızca kullanmamızı sağlayan Akvatek Su Ürünleri A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederiz.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: